tania windykacja

Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja – działania, zmierzające do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika rozmaite czynności zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje porównywalną ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakaś część opłat nie zostanie przelana w wyznaczonym terminie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może dodać własne harmonogramy czynności wszczynanych względem nie płacących klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Wreszcie, jeżeli wyliczone powyżej działania będą nieskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]