Co warto o wiedzieć o systemie bankowym SWIFT?

Co warto o wiedzieć o systemie bankowym SWIFT?

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości dotyczących systemu SWIFT? Wejdź na https://flobo.io/bankowosc/co-to-jest-system-rozliczen-miedzybankowych-swift/

Mimo, że praktycznie każdego dnia korzystamy z usług bankowych, sporo Polaków pierwszy raz usłyszało o funkcjonowaniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście wdrożenia sankcji w stosunku do Rosji jako reakcja świata na jej atak na Ukrainę. Tymczasem system SWIFT wykorzystywany jest już od lat siedemdziesiątych XX w. i jest jednym z filarów sprawnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów.

System SWIFT – przyśpiesza wykonanie płatności międzynarodowych

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli po polsku – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednakże tego skrótu używa się do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego realizacja przelewów międzynarodowych byłoby z pewnością dużo bardziej skomplikowane niż obecnie. SWIFT to bardzo popularny, lecz nie jedyny stosowany obecnie system tego typu. Oprócz niego m.in. w Naszym kraju funkcjonują też z systemów: SEPA, SORBNET czy Express Elixir.Na całym świecie wykorzystywane są także przeróżne systemy lokalne, służące tylko do rozliczeń między bankami na terenie jednego kraju.

Co jest w związku z tym najważniejszym atutem systemu rozliczeń SWIFT? Używany jest niemal we wszystkich krajach na świecie i korzystają z niego nie tylko instytucje bankowe, których liczba aktualnie przekracza już 11 tys., ale również giełdy, domy maklerskie i sporo pozostałych podmiotów finansowych. Każdy członek systemu bankowego SWIFT musi mieć swój niepowtarzalny kod (BIC – Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (liter i cyfr). Dopuszczalne jest również przypisywanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wtedy taki kod posiada 11 znaków.

System SWIFT – przedstawiamy kody BIC/SWIFT popularnych polskich banków

Nawet jeśli zaledwie okazjonalnie korzystasz z przelewów międzynarodowych, warto pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub przynajmniej wiedzieć jak szybko odszukać taką informację. Niżej znajdziesz kody BIC najpopularniejszych banków, mających oddziały w Polsce.

– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]