Czy warto korzystać z systemu mass collect w firmie?

Czy warto korzystać z systemu mass collect w firmie?

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o tym, czym jest mass collect? Wejdź na flobo.io.

Mass collect jest usługą, której głównym aspektem jest identyfikacja masowych płatności od klientów. Przybliżamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia pracę małym i dużym przedsiębiorstwom.

Mass collect – jak to działa?

Działanie mass collect jest w zasadzie niesłychanie proste. Polega na przydzieleniu wszystkim kontrahentom indywidualnego numeru rachunku, który jest równocześnie ich identyfikatorem. Takie podejście jest przydatne tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest znaczna ilość kontrahentów, a więc przykładowo w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne, na uczelniach wyższych czy wszelkich działalnościach, gdzie używane jest płatności abonenckie (między innymi w obiektach sportowych). Należności przesyłane w usłudze mass collect kierowane są na jeden rachunek firmowy, niemniej jednak uprzednie przypisanie klientom unikalnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejsze zdefiniowanie, bez względu na to, jaką metodę wybrali oni do wykonania przelewu (przelew pocztowy, przelew z karty bądź tradycyjny przelew). Zastosowanie mass collect przekłada się także na szybsze księgowanie przelewów niż podczas księgowania manualnego, a równocześnie na wyeliminowanie potencjalnych pomyłek, które mogą wyniknąć w trakcie tej czynności.

Mass collect również dla przedsiębiorstw wystawiających poniżej 100 faktur

Chociaż mass collect nie jest aktualnie dostępne we wszystkich bankach (mają ją między innymi mBank i niektóre banki spółdzielcze) wypada zastanowić się nad jego wdrożeniem w firmie, nawet takiej, która miesięcznie obsługuje około stu faktur. Stosowanie mass collect wiąże się wszak z pewnymi korzyściami, takimi jak oszczędność czasu pracowników działu księgowości, opcja połączenia z platformą finansowo–księgową (a co za tym idzie śledzenie na bieżąco wpływających należności) czy powiązanie z oprogramowaniem Finance Automation. Taką autorską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko powiązanie z systemem mass collect banku, ale posiada również funkcję przesyłania notyfikacji o nadchodzących terminach płatności i windykacji, co po kilku miesiącach owocuje podniesieniem terminowości u klientów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]