DANKS (DNS): Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego ze zautomatyzowaną usługą prowadzenia księgowości w modelu SaaS. – raport 8

DANKS (DNS): Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego ze zautomatyzowaną usługą prowadzenia księgowości w modelu SaaS. – raport 8

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. złożył do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w ramach projektu Działanie: 1.4. wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 dotacje bezpośrednie, TYP: 1 rozwój MŚP, który polega na wdrożeniu wyników badań prac badawczo rozwojowych, przeprowadzonych przez Emitenta wraz z jednostkami zewnętrznymi.

Projekt ma na celu stworzenie innowacyjnego informatycznego oprogramowania umożliwiającego prowadzenie samodzielnej w pełni zautomatyzowanej księgowości (automatyczny księgowy) opartej o mechanizmy sztucznej inteligencji służące rozpoznawaniu typów dokumentów oraz ich treści.

Reklama

Podstawowym celem projektu jest wejście na rynek usług biznesowo-księgowych online, dostępnych w module SaaS, z innowacyjnym, niedostępnym na rynku oprogramowaniem. Na podstawie analizy rynku, jest to segment usług prężnie rozwijających się z obiecującą perspektywą zysku. Poza podstawową korzyścią, jaką jest zwiększenie przychodów i zysku, jest również dotarcie do nowych klientów na terenie całej Polski. Wpłynie to dodatkowo pozytywnie na rozpoznawalności Emitenta na terenie całego kraju.

Spółka będzie realizowała projekt poprzez samodzielny oddzielny oddział Spółki zarejestrowany w woj. podkarpackim.

Całkowity budżet projektu wynosi 4.013.880,00 PLN netto, a wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 2.769.577,20 PLN. Pozostała różnica zostanie pokryta ze środków własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Truchel – Prezes Zarządu

Źródło tekstu: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-ebi/news-zlozenie-wniosku-o-dofinansowanie-z-unii-europejskiej-projek,nId,4022684