Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Zainteresowany metodę kasową? Kliknij w to miejsce.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Gdy takie sytuacje zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków w terminie i w rezultacie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej zapłaty. Mając na uwadze wskazany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie opisanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi odradzają średnim biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe nieraz odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Zwykle powodem tego jest kwestia ciągłego pilnowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy kilkuset fakturach pilnowanie przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]