Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Szukasz więcej informacji dotyczących noty księgowej na 40 euro? Wejdź na flobo.io

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 i 70 euro.

Kiedy można wystawiać noty księgowe na 40 – bądź więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, a jeśli wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Wszak przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty może być zwyczajne niedopatrzenie bądź przejściowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego za darmo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]