Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Ocena kompetencji pracowników – zbuduj silny zespół

Po więcej informacji o rozwoju kompetencji pracowników skieruj się tutaj.

Wzrasta liczba pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników znamiennie ma wkład w powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana kadra zaopatrzona w duży arsenał umiejętności miękkich to wszak najistotniejszy filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – odkryj utajone możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich indywidualnych uwarunkowań oraz kompetencji może wesprzeć pracodawcę w budowaniu kadry, która będzie gotowa na rozmaite wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC wykonanej przez doświadczonego specjalistę można ujawnić, który z pracowników posiada kompetencje kierownicze i będzie rzetelnym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane różnymi metodami – m.in. w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie spotkań wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleniowe, jak np. wywiady, symulacje, zadania w grupach czy analiza danego przypadku (case studies). Dzięki nim można wydobyć pełny potencjał zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z załogą w postaci coachingu.

Etapy audytu AC/DC

Kompetentny audyt jest podzielony na parę części. Na wstępie wychodzi się od przeglądu kompetencji potrzebnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W następnej kolejności audytor wybiera techniki, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Dalszym stadium jest powiadomienie o celach sesji i tego, co planuje się za jej sprawą osiągnąć. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym zostaną prowadzone audyty zespołów – musi one zapewniać komfort, który wspomoże realizację założeń sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez doświadczonych coachów z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje indywidualny, wyczerpujący protokół, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony i podane są rekomendacje, jak należy poprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]