Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Czytaj więcej na https://tlumaczalnia.pl/ceny/.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na biznes z większości państw świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń sporządzają setki zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, iż w internecie bez problemu można wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz wymagane, przykładowo jeśli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Język, termin wykonania, stopień trudności przekładu – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Finalną cenę tłumaczenia dokumentu kształtują poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańsze niż przekład na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, szwedzki) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie na pewno tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Przekład umów handlowych, prac akademickich albo artykułów medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, ale także należytą wiedzę, aby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych pomyłek.
4. Termin wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Warto podkreślić, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają sztywny cennik za przekład popularnych dokumentów i świadectw, z kolei w razie konieczności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]