Najważniejsze informacje o materiałach do drukarek 3D

Najważniejsze informacje o materiałach do drukarek 3D

Chcesz kupić materiał do drukarek 3D? Sprawdź https://cadxpert.pl/materialy-do-druku-3d/.

CadXpert posiada wszechstronną ofertę materiałów do druku 3D: żywice fotopolimerowe, filamenty i inne. Materiały do drukarek 3D można pogrupować na następujące typy:
– PolyJet – płynne żywice fotopolimerowe, które utwardza się za pośrednictwem światła UV,
– FDM (skrót fused deposition modeling) – warstwy topionych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Wydzielamy tu dwie podkategorie: FDM do szybkiego prototypowania z niezbyt kosztownych termoplastów oraz FDM przemysłowe używane do profesjonalnego wytwarzania z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych,
– SLS – spiekany selektywnie proszek poliamidowy,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnych cechach, utwardzane z użyciem.

Filament do drukarki 3D – wielozadaniowy termoplast w atrakcyjnej cenie

Filament to tworzywo wykorzystywane do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku i tworzywo są wykorzystywane do testowania funkcjonalnego, jak również do seryjnej produkcji i szybkiego prototypowania z łatwych w obróbce termoplastów. Które filamenty są zwykle stosowane do druku 3D? W większości wypadków sięga się po materiały inżynieryjne (między innymi te o wysokiej udarności) bądź posiadające specjalne cechy (przykładowo ogniotrwałość) oraz łatwe do modelowania PLA (poliestry alifatyczne). Technika druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom otrzymanym za pośrednictwem innych popularnych metod, czyli termoformowania czy wtrysku. Naczelne zalety filamentów to proekologiczny proces ich produkcji (nietoksyczny i jednocześnie czysty, toteż wyprodukowane z jego pomocą prototypy można wykorzystywać m.in. w biurach), atrakcyjna cena idąca w parze z wysoką jakością druku, a także powszechna dostępność.
W ofercie CadXpert w technologii FDM znajdują się filamenty:
– do szybkiego prototypowania,
– elastomery,
– inżynieryjne.

Inne materiały do druku 3D w technologii PolyJet oraz SLA

Poza filamentami, CadXpert oferuje również inne materiały do drukarek 3D. W technologii SLA (innymi słowy w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– odlewnicze,
– standardowe,
– dentystyczne,
– inżynieryjne.
Jakie przeznaczenie ma płynna żywica fotopolimerowa, którą utwardza się laserowo? Bardzo szerokie. Z reguły używamy jej w medycynie i przemyśle do wydruku 3D prototypów i projektów koncepcyjnych, jak również rozmaitych detali wymagających gładkiej powłoki.
Natomiast materiały dedykowane dla technologii Polyjet to między innymi:
– medyczne,
– gumopodobne,
– żywice imitujące właściwości polipropylenu.
PolyJet jest uważana za niezmiernie dokładną oraz kompleksową technologię druku 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe są utwardzane warstwa po warstwie za pomocą światła ultrafioletowego. Za sprawą swoich właściwości mają zastosowanie przeważnie jako modele: koncepcyjne, anatomiczne, imitujące produkt końcowy oraz inżynieryjne. Z tych fotopolimerów produkowane są również opakowania, obudowy oraz inne produkty codziennego użytku.

Siedziba:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]